Program i szczegóły

Dla kogo?

Nasze szkolenie jest dla wszystkich, którzy chcą pracować z grupami zgodnie z filozofią Agile, w szczególności osób pełniących role:

– Scrum Masterów

– Agile Coachów

– Product Ownerów

– Menadżerów

Rezultaty dla uczestników szkolenia

Zaangażowany Zespół

Facylitacja pomoże Ci w budowaniu zaangażowania w zespole oraz pełnego wykorzystania potencjału grupy w generowaniu rozwiązań, a potem wdrażania ich w życie.

Praca z trudnymi sytuacjami

Znajdziesz strategie na radzenie sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą oraz będziesz wiedział, dlaczego pojawiły się w grupie pewne mechanizmy, które utrudniają grupie pójście krok dalej.

Decyzje, które znaczą

Bycie zwinnym nie oznacza anarchii – jest to sztuka podejmowania decyzji w złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowisku. Facylitacja umożliwi Ci poznanie procesu podejmowania różnych decyzji oraz ułatwiających to narzędzi.

Sztuka dobrego feedbacku

Na szkoleniu poznasz formułę skutecznego dawania i odbierania feedbacku oraz dowiesz się, jak blisko mają do siebie brak feedbacku i konflikt.

Skuteczne, ciekawsze spotkania

Na szkoleniu nauczysz się o tym, jakie są typy celów, jak tworzyć agendę dostosowaną do potrzeb i celów grupy oraz jak ułatwiać przebieg spotkania, by były one efektywne i przynoszące realne rezultaty.

Lider a Facylitator

Zmierzymy się z tematem: czy i JAK łączyć rolę lidera i facylitatora.

Cele warsztatu

– Przedstawienie facylitacji jako metody prowadzenia efektywnych i satysfakcjonujących spotkań

– Zapewnienie uczestnikowi doświadczenia facylitacji w praktyce

– Zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą

– Przedstawienie uczestnikom praktycznych narzędzi pomagających grupie osiągnąć wyznaczone cele

Program

PROGRAM

I DZIEŃ SZKOLENIOWY

Moduł I – Wstęp 1.       Przedstawienie celów szkolenia oraz sposobu pracy

2.       Przygotowanie grupy do wspólnej pracy – budowanie relacji i zaufania poprzez rozgrzewki I-ego i II-ego stopnia

3.       Zbudowanie kontraktu grupowego

Moduł II – Podstawy facylitacji

 

1.       Definicja facylitacji w kontekście prowadzenia spotkań

2.       Kiedy stosować a kiedy nie stosować facylitacji

3.       Definicja roli facylitatora (postawa, umiejętności)

4.       Różnica pomiędzy facylitacją a moderacją

5.       3 tryby facylitacji

Moduł III – Tworzenie efektywnej agendy

 

1.       Różnica pomiędzy celem a rezultatem

2.       7 typów celów wg Sama Kanera

3.       Narzędziownik – przedstawienie podstawowych aktywności i struktur

4.       Budowanie agendy na podstawie kart aktywności

II DZIEŃ SZKOLENIOWY

Moduł IV – Proces grupowy

 

1.       Przedstawienie modelu procesu grupowego wg Sama Kanera

2.       Jak facylitator może wspierać grupę w każdej z faz procesu grupowego

3.       Adekwatne techniki pracy z grupą na każdą fazę

4.       Formy interwencji w fazie różnicowania

Moduł V – Umiejętności facylitatora przydatne w fazie środka

 

1.       Empatyczne słuchanie

2.       Odzwierciedlanie

3.       Rola emocji w facylitacji

4.       Udzielanie informacji zwrotnej

Moduł VI – Trudne sytuacje w pracy z grupą

 

1.         Diagram pokrewieństw –  zespołowe zbieranie i kategoryzowanie trudnych sytuacji w pracy z grupą

2.         Strategie pomocne w trudnych sytuacjach w pracy z grupą z użyciem Lean Coffee i superwizji grupowej

3.         Proces powstawania i eskalowania konfliktów

III DZIEŃ SZKOLENIOWY

Moduł VII – Podejmowanie decyzji 1.       Jak podejmujemy decyzje w grupach?

2.         Przedstawienie sposobów podejmowania decyzji

3.         Podejmowanie decyzji metodą konsensusu – metoda 4 kroków

Moduł VIII– Podsumowanie

 

1.       Podsumowanie szkolenia na poziomie wiedzy, umiejętności, postawy

2.       Zbudowanie pomostu do rzeczywistości – indywidualna analiza pola sił

3.       Runda zamykająca

4.       Ewaluacja szkolenia

Termin, miejsce, cena

TERMIN, MIEJSCE, CENA

Termin: 26-28.03.2020

Miejsce: BARKA – ul. Podgórska 16, Kraków

Cena: 3000 zł netto + 23% VAT (3690 brutto)