Program i szczegóły

Dla kogo?

Nasze szkolenie jest dla wszystkich, którzy chcą pracować z grupami zgodnie z filozofią Agile, w szczególności osób pełniących role:

– Scrum Masterów

– Agile Coachów

– Product Ownerów

– Menadżerów

Rezultaty dla uczestników szkolenia

– Rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnej i satysfakcjonującej pracy z zespołami w środowisku Agile.

– Poznanie podstaw procesu grupowego zachodzącego w każdym pracującym zespole.

– Umiejętność prowadzenia angażujących i efektywnych spotkań, na których podejmowane są decyzje, które realnie wejdą w życie

– Poznanie różnych stylów facylitacji adekwatnych do potrzeb grupy i sytuacji

– Świadomość jak ważną rolę odgrywają relację pomiędzy uczestnikami w grupie. Jak nie pozwolić aby zablokowały one postęp w realizacji celu

Cele warsztatu

– Przedstawienie facylitacji jako metody prowadzenia efektywnych i satysfakcjonujących spotkań

– Zapewnienie uczestnikowi doświadczenia facylitacji w praktyce

– Zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą

– Przedstawienie uczestnikom praktycznych narzędzi pomagających grupie osiągnąć wyznaczone cele

Program

PROGRAM

I DZIEŃ SZKOLENIOWY

Moduł I – Wstęp 1.       Przedstawienie celów szkolenia oraz sposobu pracy

2.       Przygotowanie grupy do wspólnej pracy – budowanie relacji i zaufania poprzez rozgrzewki I-ego i II-ego stopnia

3.       Zbudowanie kontraktu grupowego

 

Moduł II – Podstawy facylitacji

 

1.       Definicja facylitacji w kontekście prowadzenia spotkań

2.       Kiedy stosować a kiedy nie stosować facylitacji

3.       Definicja roli facylitatora (postawa, umiejętności)

4.       Różnica pomiędzy facylitacją a moderacją

5.       3 tryby facylitacji

Moduł III – Tworzenie efektywnej agendy

 

1.       Różnica pomiędzy celem a rezultatem

2.       7 typów celów wg Sama Kanera

3.       Narzędziownik – przedstawienie podstawowych aktywności i struktur

4.       Budowanie agendy na podstawie kart aktywności

 

 

II DZIEŃ SZKOLENIOWY

Moduł IV – Proces grupowy

 

1.       Przedstawienie modelu procesu grupowego wg Sama Kanera

2.       Jak facylitator może wspierać grupę w każdej z faz procesu grupowego

3.       Adekwatne techniki pracy z grupą na każdą fazę

4.       Formy interwencji w fazie różnicowania

Moduł V – Umiejętności facylitatora przydatne w fazie środka

 

1.       Empatyczne słuchanie

2.       Odzwierciedlanie

3.       Rola emocji w facylitacji

4.       Udzielanie informacji zwrotnej

Moduł VI – Trudne sytuacje w pracy z grupą

 

1.         Diagram pokrewieństw –  zespołowe zbieranie i kategoryzowanie trudnych sytuacji w pracy z grupą

2.         Strategie pomocne w trudnych sytuacjach w pracy z grupą z użyciem Lean Coffee i superwizji grupowej

3.         Proces powstawania i eskalowania konfliktów

 

 

 

III DZIEŃ SZKOLENIOWY

Moduł VII – Podejmowanie decyzji 1.       Jak podejmujemy decyzje w grupach?

2.         Przedstawienie sposobów podejmowania decyzji

3.         Podejmowanie decyzji metodą konsensusu – metoda 4 kroków

Moduł VIII– Podsumowanie

 

1.       Podsumowanie szkolenia na poziomie wiedzy, umiejętności, postawy

2.       Zbudowanie pomostu do rzeczywistości – indywidualna analiza pola sił

3.       Runda zamykająca

4.       Ewaluacja szkolenia

 

Termin, miejsce, cena

TERMIN, MIEJSCE, CENA

Termin: 11-13.07.2019

Miejsce: MILK coworking & photo studio

Miodowa 41, 2 piętro, lokal 16, Kraków

Cena: 3000 zł netto + 23% VAT (3690 brutto)

ZGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy o wysłanie skanu lub zdjęcia formularza na adres: w.wosik@pathways.com.pl