Program i szczegóły

Dla kogo?

Nasze szkolenie jest dla wszystkich, którzy chcą pracować z grupami zgodnie z filozofią Agile, w szczególności osób pełniących role:

– Scrum Masterów

– Agile Coachów

– Product Ownerów

– Menadżerów

Rezultaty dla uczestników szkolenia

– Rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnej i satysfakcjonującej pracy z zespołami w środowisku Agile.

– Poznanie podstaw procesu grupowego zachodzącego w każdym pracującym zespole.

– Umiejętność prowadzenia angażujących i efektywnych spotkań, na których podejmowane są decyzje, które realnie wejdą w życie

– Poznanie różnych stylów facylitacji adekwatnych do potrzeb grupy i sytuacji

– Świadomość jak ważną rolę odgrywają relację pomiędzy uczestnikami w grupie. Jak nie pozwolić aby zablokowały one postęp w realizacji celu

Cele warsztatu

– Przedstawienie facylitacji jako metody prowadzenia efektywnych i satysfakcjonujących spotkań

– Zapewnienie uczestnikowi doświadczenia facylitacji w praktyce

– Zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą

– Przedstawienie uczestnikom praktycznych narzędzi pomagających grupie osiągnąć wyznaczone cele

Program

I DZIEŃ SZKOLENIOWY

MODUŁ I WSTĘP

 1. Przedstawienie programu oraz celów szkolenia.
 2. Przygotowanie grupy do wspólnej pracy – budowanie relacji i zaufania.

MODUŁ II PODSTAWY FACYLITACJI

 1. Definicja facylitacji.
 2. Rola facylitatora w pracy z grupami.
 3. Trzy tryby facylitacji wg Johna Herona.
 4. Naukowe podstawy facylitacji.

MODUŁ III TWORZENIE EFEKTYWNEJ AGENDY

 1. Typy celów.
 2. Planowanie i strukturyzowanie

II DZIEŃ SZKOLENIOWY

MODUŁ IV PROCES GRUPOWY

 1. Model procesu grupowego wg Sama Kanera.
 2. Techniki pracy z grupą w każdej fazie.

MODUŁ V UMIEJĘTNOŚCI FACYLITATORA

 1. Praktyka umiejętności przydatnych w roli facylitatora.
 2. Udzielanie informacji zwrotnej – modele i zasady.

MODUŁ VI TRUDNE SYTUACJE W PRACY Z GRUPĄ

 1. Zespołowe zbieranie i kategoryzowanie trudnych sytuacji w pracy z grupą.
 2. Tworzenie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jako facylitator.
 3. Lider a facylitator – jak to pogodzić?

III DZIEŃ SZKOLENIOWY

MODUŁ VII KONFLIKTY

 1. „Facing the tiger” – dlaczego warto mierzyć się trudnościami we współpracy.
 2. Proces powstawania i eskalowania konfliktów.

MODUŁ VIII PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Sposoby podejmowania decyzji.
 2. Narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji.
 3. Metody 4 kroków na poszukiwanie konsensusu.

MODUŁ IX PODSUMOWANIE

 1. Podsumowanie szkolenia na poziomie wiedzy, umiejętności, postawy.
 2. Stworzenie planu rozwoju swoich umiejętności facylitacji

Termin, miejsce, cena

TERMIN, MIEJSCE, CENA

Termin: 11-13.07.2019

Miejsce: MILK coworking & photo studio

Miodowa 41, 2 piętro, lokal 16, Kraków

Cena: 3000 zł netto + 23% VAT (3690 brutto)

ZGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy o wysłanie skanu lub zdjęcia formularza na adres: w.wosik@pathways.com.pl