Szkolenie Facylitacja w AGILE

Szkolenie Facylitacja w Agile

Facylitacja nie jest lekarstwem na wszystkie problemy organizacji, nie jest też „złotym środkiem” zmieniającym organizację na zwinną. To w czym facylitacja pomaga to zmiana, czy też budowanie kultury organizacyjnej, opartej na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu, otwartości i szacunku, umożliwiając grupom i zespołom efektywne działanie i skuteczne osiąganie postawionych celów. Facylitator jest przewodnikiem po procesie grupowym, jego zadaniem jest stworzenie równowagi między uczestnictwem (procesem grupowym) a wynikami.

Jedną z wartości Manifestu programowania zwinnego (Manifesto for Software Development) są „Ludzie i interakcje”, a pełen zapis brzmi „Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia”. Równie dobrze to zdanie mogłoby zdefiniować facylitację, która jest sposobem na połączenie zaangażowania, efektywności i osiągania celów, z szacunkiem dla wartości, wiedzy i opinii każdego z członków grupy.

Obszary, które adresuje szkolenie Facylitacja w Agile:

 Zaangażowany Zespół

Facylitacja pomoże Ci w budowaniu zaangażowania zespołu oraz pełnego wykorzystania potencjału grupy w generowaniu rozwiązań, a potem wdrażania ich w życie. Poznasz tryby pracy facylitatora, które ułatwiają grupie przejmowanie odpowiedzialności za spotkanie i rolę facylitatora w każdym z tych trybów.

Lider a facylitator

Często zdarza się, że osoba na stanowisku menadżerskim jest osobą prowadzącą spotkanie, co może wpływać na dynamikę grup. Zmierzymy się z tematem: czy i JAK łączyć rolę lidera i facylitatora.

Decyzje, które znaczą

Bycie zwinnym nie oznacza anarchii – jest to sztuka podejmowania decyzji w złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowisku, ponad sztywne trzymanie się planu. Trudne, czy też ryzykowne decyzje najlepiej podejmować zespołowo, korzystając z doświadczeń i wiedzy wszystkich członków zespołu, bo to od nich zależy wdrożenie tych decyzji w życie. Facylitacja przychodzi tutaj z pomocą i umożliwi Ci poznanie procesu podejmowania różnych decyzji oraz ułatwiających to narzędzi.

Sztuka dobrego feedbacku

Sztuka dawania i odbierania feedbacku jest jedną z kluczowych umiejętności w zwinnym środowisku, opartym na transparencji, inspekcji i adaptacji. Na szkoleniu poznasz formułę skutecznego dawania i odbierania feedbacku oraz dowiesz się, jak blisko mają do siebie brak feedbacku i konflikt.

Skuteczne, ciekawsze spotkania

Na szkoleniu nauczysz się o tym, jakie są typy celów, jak tworzyć agendę dostosowaną do potrzeb i celów grupy oraz jak ułatwiać przebieg spotkania, by były one efektywne i przynoszące realne rezultaty.

Praca z trudnymi sytuacjami

Znajdziesz strategie na radzenie sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą oraz będziesz wiedział, dlaczego pojawiły się w grupie pewne mechanizmy, które utrudniają grupie pójście krok dalej. Trudne sytuacje to codzienność w pracy facylitatora, jednak nie należy się ich bać, ale wykorzystywać drzemiący w nim potencjał.

Niezależnie od tego czy pracujesz w Scrum czy innym frameworku zwinnym, nasze szkolenie pomoże Ci pracować z grupami i umieć budować zaangażowanie w wypracowanie nowych rozwiązań.

Umiejętności facylitacji przydają Ci się szczególnie w rolach takich jak Scrum Master, Agile Coach czy Product Owner.

Po Szkoleniu Facylitacja w Agile uczestnik będzie:

 • wiedział czym jest facylitacja i znał jej tryby,
 • znał rolę facylitatora i lidera na spotkaniach,
 • potrafił stworzyć agendę odpowiednią do potrzeb i celów grupy,
 • świadomy procesów występujących w grupie oraz będzie mógł je rozpoznawać,
 • znał skuteczną formułę informacji zwrotnej i będzie wiedział, jak jej używać,
 • rozumiał proces powstawania konfliktu,
 • miał wiedzę o tym jak wspierać grupę w podejmowaniu decyzji.

Cele warsztatu:

 • Poznanie facylitacji i roli facylitatora w pracy z grupami
 • Zapewnienie uczestnikowi doświadczenia facylitacji w praktyce
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
 • Przedstawienie uczestnikom praktycznych narzędzi, pomagających grupie tworzyć agendę, budować zaangażowanie i osiągać wyznaczone cele
 • Poznanie facylitacji i roli facylitatora w pracy z grupami
 • Zapewnienie uczestnikowi doświadczenia facylitacji w praktyce
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
 • Przedstawienie uczestnikom praktycznych narzędzi, pomagających grupie tworzyć agendę, budować zaangażowanie i osiągać wyznaczone cele