Szkolenie Facylitacja w AGILE

Szkolenie Facylitacja w AGILE

Praca w zwinnej organizacji zawsze jest wyzwaniem. Nawet od początkujących pracowników oczekuje się wielu interdyscyplinarnych umiejętności, doświadczenia i reprezentowania odpowiedniej postawy.

Jedną z nich jest wachlarz umiejętności składających się na warsztat facylitatora.

Facylitacja jest sposobem na osiągnięcie celów, które grupa przed sobą postawiła. Facylitator posiada zestaw przydatnych praktyk, które umiejętnie stosowane, ułatwią Ci pracę w zwinnym środowisku i pozwolą skutecznie wpływać na otaczającą Cię rzeczywistość.

Niezależnie od tego czy pracujesz w Scrum czy innym frameworku Agile nasze szkolenie pomoże Ci pracować z grupami i umieć zaangażować zespoły w wypracowanie nowych rozwiązań.

Umiejętności facylitacji przydają Ci się szczególnie w rolach takich jak Scrum Master, Agile Coach czy Product Owner.

Zaangażowany Zespół

Facylitacja pomoże Ci w budowaniu zaangażowania zespołu, zachęceniu wszystkich uczestników do współpracy i pełnego wykorzystania potencjału grupy w generowaniu rozwiązań. Poznasz etapy procesu grupowego i rolę facylitacji w jego przebiegu.

Decyzje, które znaczą

Bycie zwinnym nie oznacza anarchii – jest to sztuka podejmowania decyzji w złożonym i dynamicznie zmieniającym się środowisku. Trudne, czy też ryzykowne decyzje najlepiej podejmować zespołowo, korzystając z doświadczeń i wiedzy wszystkich członków zespołu, bo to od nich zależy późniejsze wykonanie decyzji. Dzięki budowaniu zaangażowania zespołu masz pewność, że decyzje te będą wprowadzone w życie. Facylitacja może tutaj pomóc, bo obejmuje szereg sposobów podejmowania różnych decyzji, oraz ułatwiających to narzędzi.

Sztuka dobrego feedbacku

Sztuka dawania i odbierania feedbacku jest jedną z kluczowych umiejętności w zwinnym środowisku, opartym na transparencji, inspekcji i adaptacji. Na szkoleniu poznasz formułę skutecznego dawania i odbierania feedbacku oraz dowiesz się jak uczyć jej innych.

Skuteczne, ciekawsze spotkania

Nieodłączną częścią pracy w Scrumie są spotkania. Na szkoleniu nauczysz się jak tworzyć agendę dostosowaną do potrzeb i celów grupy oraz jak ułatwiać przebieg spotkania, by przynosiły nowe rozwiązania i decyzje przekładające się na realne działanie.  

Praca z trudnymi emocjami i konfliktem

Facylitacja pomaga także w sytuacji konfliktu. Nauczysz się pracować z konfliktem jako częścią procesu grupowego i wykorzystywać drzemiący w nim potencjał. Poznasz proces powstawania konfliktu i będziesz wiedzieć jak się z nim mierzyć.

Facylitacja nie jest lekarstwem na wszystkie problemy organizacyjne. Facylitacja pomaga grupom i zespołom w efektywnym działaniu i skutecznym osiąganiu postawionych celów. Sam facylitator jest przewodnikiem po procesie grupowym i jego zadaniem jest stworzenie równowagi między uczestnictwem (procesem grupowym) a wynikami.

Po Szkolenie Facylitacja w AGILE uczestnik będzie:

  • wiedział czym jest facylitacja i czym się charakteryzują jej poszczególne tryby,
  • potrafił stworzyć agendę odpowiednią do potrzeb i celów grupy;
  • świadomy procesów występujących w grupie oraz będzie mógł je rozpoznawać;
  • znał skuteczną formułę informacji zwrotnej i będzie wiedział jak jej używać;
  • rozumiał proces powstawania konfliktu i wiedział jak się z nim mierzyć;
  • znał jasno własne preferencje zachowań w sytuacji konfliktu
  • miał wiedzę o różnych sposobach podejmowania decyzji, pozna narzędzia grupowego podejmowania decyzji wraz z korzyściami z każdej z nich.